Angeluko Ikasleak                  Egitearaua                                                Argazkiak                                               Txostena                                  

13 décembre 2012 fête des rois

.AGUR ADIXKIDEAK

BONJOUR MES AMIS

Urtero bezala elgarratzen gira gure agiantzak trukatzeko. Bainan aurten oso desberdina da..

Ago istant bat, lehenik nahi zaituztet eskertu hemen etortzeagatik. Badakit zonbat eta zonbat gauzak egiteko dituzuela, guziz emazteak. Bainan etorri zarete eta bihotz erditik eskertzen zaituztet.


Eskerrak beroenak gure erakasleeri, geldialdi gabe, zuen indar eta bihotz osoa emaiten dizkigutenak, euskara ederra guri ikasarazteko.
Mil esker ere Herriko Etxeari, ikasguneak, argia, berotasuna eta sos laguntza urtero emaiten dizkiguna. Bai mil esker Jaun Alkateari eta bere laguntzaileeri.

 
Ez dezakegu ahantz O.P.L.Ba, beti gurealdean dagola bere laguntza baliosa eskaintzeko.

Mil esker ere gure taldearen zuzendarieri lan baliosa egiten dutelagatik ahantzi gabe Jean-Michel gure abestalde zaina. Hari ezker asmatzen dugu ongi kantatzen dugula.

Joan den urtea oso aberatsa izan da: ehunka ikasle, egun xoragarri bat oinez Ostabat eta Aranbeltz gaindi (Nicole esker), itzul goxo bat ego euskal herrirat GAZTEIZ gaindi , afari ahotz ezin uztekoa Beñaten ostatua, giro on eta bero on batekin, eta guziz, sekulako mintzaldi bat Jean Claude Larronde-k emana, Gernikaz, Herriko Etxeko besta gelan ahotz betearen aintzina. Gau xoragarri bat.


ta ez dezakegu ahantz berri andiena: Gure adixkide, gure erakasle, Peio Mestro-k plazaratu du bere lehen liburua "Saiaren Mendekoa", euskara garbi eta aberats batez idaztua. Oso interesgarria da irakurtzeko zeren Peiok biz pa lau hitz desberdinak erabiltzen ditu gauza bera erraiteko....erakasle baita barkatzen diogu!

 Laburzki... huna joan den urtea..

Heldu dena..nola izanen den???

Badakizue munduko azkena izanen dela. Heldu den abendoaren hogoi-ta batean ikusiko dugu, edo omen ikusiko dute, mundu huntako BUKAERA edo helburua.

Zer gertatuko da, nola..oraino ez dakigu xuxen xuxena...bainan, omen,bertze mundu baterat igorriak izanen gira, nun bizi alai, zoriontsua ukanen dugu, bakean, anaitasunean. Gure begiak idekiko dira. Ikusiko dugu zer diren edertasuna, egiazko adixkidantza, kultura... eta mundu hartan beti eta denak EUSKARAZ mintzatuko gira.

Hortakotz ez da behar alfer egoita. Gure inguruan ikusten ditugu zuhaitzek, liliek,pentzeek, emeki bainan sendoki udaberria moldatzen dutela. Guk ere gure erakasleeri esker behar dugu indar bat egin euskaraz ongi mintzatzeko, munduko bukaera baino lehen.. Badakit bertze munduan erakasleek lanik gabe egonen direla...bainan ez da behar beldur izan, omen..., muss ariko dira.


Gure munduaren azken eguna horren igurikatzean agiantzatzen zaituztet urte berri on bat zueri, zure etxekoeri, osagarri on batekin, bakea eta goxotasuna bihotzean. Agian urte huntan izanen dela bakea munduan, lana denentzat, bizitoki behar dutenentzat, maitasuna etxaidietan, anaitasuna gizonen artean..


Bai, bihotz, bihotzetik agiantzen zaituztet

URTE BERRI ON BAT !!!

Comme chaque année nous sommes réunis pour échanger nos vœux… mais cette année notre réunion est différente…

Patientez un instant, je veux d’abord vous remercier pour être venus ici. Je sais combien et combien de choses vous avez à faire, surtout les dames !..mais vous êtes venus et du fond du cœur, je veux vous remercier.

Nos remerciements les plus chaleureux à nos formateurs, qui, sans trêve, donnent toutes leurs forces et tout leur cœur pour nous faire apprendre la belle langue basque. Merci aussi à la Mairie qui chaque année nous donne salles de cours, lumière, chauffage et aide financière. Oui grand merci à Monsieur le Maire et à ses collaborateurs.

Nous ne pouvons pas oublier l’O.P.L.B.qui est toujours à nos côtés pour offrir son aide précieuse

Merci aussi aux dirigeants de notre association pour le riche travail qu’ils fournissent, sans oublier Jean-Michel notre chef de chœur. Grâce à lui nous nous imaginons bien chanter.

L’année passée a été très riche, une centaine d’apprenants, une merveilleuse journée de promenade dans la région d’Ostabat et Arambeltz, grâce à Nicole, un agréable tour en Ego Euskadi, du côté de VITORIA , un délicieux repas dans l’auberge "  Chez Beñat " avec une bonne et chaude ambiance, et, surtout, une magnifique conférence donnée par Jean Claude Larronde, sur Gernika, devant une salle des fêtes de la mairie pleine à ras-bord. Merveilleuse soirée.

Nous ne pouvons pas oublier la plus grande nouvelle : Notre ami, notre formateur Peio MESTROT a publié son premier livre "  La vengeance du vautour ", écrit dans un basque net et riche. Il est très intéressant à lire car Peio utilise trois ou quatre mots pour désigner la même chose….comme il est formateur nous le lui pardonnons…

Brièvement, voici l’année passée.

Celle qui vient...que sera-t-elle???

Vous savez qu’elle sera la dernière de ce monde!
Le prochain 21 décembre nous verrons, ou paraît-il on verra LA FIN DU MONDE!

Que se produira-t-il, comment?...pour le moment on ne le sait pas au juste...mais, paraît-il nous serons envoyés dans un autre monde, où nous aurons une vie gaie, heureuse, dans la paix, la fraternité. Nos yeux s’ouvriront, nous verrons ce que sont la beauté, la réelle amitié, la culture...et dans ce monde, toujours, et tous, nous parlerons basque.

Pour cela il ne faut pas rester paresseux. Nous voyons autour de nous les arbres, les fleurs, les prés qui doucement mais fermement préparent le printemps. Nous aussi, grâce à nos formateurs, devons faire un effort pour bien parler le basque avant la fin du monde.
Je sais que dans l’autre nouveau monde les formateurs resteront au chômage…mais il ne faut pas s’inquiéter, paraît-il, ils joueront au Muss.

En attendant ce dernier jour de notre pauvre monde, je vous souhaite une bonne nouvelle année pour vous, vos familles, avec une bonne santé, la paix et la douceur dans le cœur. Espérons que cette année il y aura la paix dans le monde, du travail pour tous, un logement pour ceux qui en ont besoin, la tendresse dans les familles, la fraternité entre les hommes…

Oui, du fond du cœur je vous souhaite

UNE BONNE NOUVELLE ANNEE !