GRAMMAIRE" Z"ou "IK" forme non personnelle = parceque gérondif causal
1 Parce que tout juste il n’y avait personne à la cuisine, il se mit à danser : Traduction
2 Il n ‘est pas sorti parcequ’il neigeait : Traduction
3 (Ne pouvant) Parcequ’il ne pouvait pas manger le fromage de l’année dernière,il l’a donné au chien : Traduction
LARIK (suffixe) forme verbale personnelle = alors que
4 Alors qu’il est si fort, comment ne vous a-t-il pas aidé à lever le sac : Traduction
5 Alors qu’il n’avait que pour une semaine de mauvais résidus, un ami espagnol lui en apporta : Traduction
" la " suffixe + mode personnel = tandis que
6 Tandis qu’il neigeait sans arrêt, nous prîmes la route à pied : Traduction
7 Je le vis, tandis qu’il s’en allait : Traduction
8 Tandis qu’il nous montrait ses doigts jaunis, comme des soldats montrent leurs blessures de guerre, il disait tout matois …. : Traduction
SUBJONCTIF + " BER " = pourvu que :
9 Pourvu qu’il soit ici à l’heure c’est le principal : Traduction
10 Cela nous est égal, pourvu que nous le voyions : Traduction
11 Pourvu que nous ayons de quoi vivre, pourquoi courir après le superflu : Traduction
12 Pourvu qu’on lui donne un peu d’argent il se taiera : Diru poxi bat eman diezogun ber ixilduko da(ixilik egonen da). Traduction
13 Pourvu que vous leur donniez quelque chose, ces mendiants s’éloigneront : Traduction
14 Pourvu que vous soyiez à mes côtés, je n’ai peur de rien : Traduction
15 Pourvu qu’il vienne demain pour que nous terminions le travail : Traduction
16 Pourvu qu’il ne manque pas le train, sinon il attendra encore huit jours avant de le voir : Traduction
17 Pourvu qu’il écoute ce que dit son père, que voulez-vous de plus ? : Traduction
18 Pourvu que le temps soit beau, pour que nous étendions les draps : Traduction

1             Sukaldean nehor ez izanez hain xuxen dantzan hasi zen.

2             Elhurra eginez (izanez) ez da atheratu.

3             Jazko gazna ezin janez, zakurrari eman dio.

4             Hain azkarra delarik, zertako ez zaitu lagundu sakuaren altxatzeko.

5             Aste batez porroska tzar baizik ez zuelarik, español adixkide batek ekartzen dio.

6             Elhurra geldi-geldia ( gelditu gabe) ari zela, bideari lotu ginen oinez.

7             Ikusi nuen joaiten zela.(zoala ikusi nuen)

8             Bere erhi orituak erakusten zizkigula, gudariek (soldadoek)beren gerlako zauriak erakusten dituzten bezala, erraiten zuen maltzur-maltzurra….

9             Hemen tenorean izan dadin ber, beharena da.

10             Hori berdin zaigu, ikus dezagun ber.

11             Bizitzekoa ukan dezagun ber,zertako ibil (lasterka joan)gaindizkoaren(soberakinaren) ondotik.

12             Diru poxi bat eman diezogun ber ixilduko da(ixilik egonen da).

13             Zerbait eman diezezun(zuen) ber eskale horriek urrunduko dira.

14             Ene ondoan(sahetsean) izan zaiten(zaitezten) ber, deusetaz ez naiz beldur.

15             Bihar ethor dadin ber, lana burura dezagun.

16             Treina ez dezan huts egin ber, bertzenaz zortzi egun oraino beha egonen da ikus aintzin.

17             Aitak erraiten duena entzun dezan ber, zer nahi duzu gehiago ?

18             Denbora ederra izan dadin ber, mihiseak heda ditzagun.