CHANSONS ANGELUKO IKASLEAK :

Angeluko

DE TREVILLE-EN HILTZEA (Etxahun Iruri)


Herio latza hüllantzen ari hiz
Dolürik gabe orai nitara.
Othoizten hait ixtant bat ützi nezak
Ene azken adiuen egitera.

Hori bera da denen ixtoria :
Heriuak bardintzen handi txipiak,
Zeren ilüsione bat bera da
Lürren gañeko gure pasajîa.

Ene jauregi pare gabekua,
Hi altxatüz banian fiertate.
Hitan igaran denbora goxua,
Haiñ llabür nükila ez nian uste.

O Basabürü amiragarria
Bortüz eta mendiz üngüratürik
Bostetan begixtatü zütiet
Urgüllürekin terraza huntarik.

Adios arren Mari-Maidalena,
Zük ingana nezazü lotarik.
Ene ondotik baratzen direnez
lzan ez nadiala ahatzerik.