Angeluko Ikasleak

ANGELUKO IKASLEAK

Siège social / Elkartearen egoitza : Centre culturel Tivoli / Tivoliko Gunea
       27 rue Euskadi karrika 64600 ANGLET / ANGELU


ANGELUKO IKASLEAKNOTRE HISTOIRE EN DEUX MOTS... HITZ LABURREZ : GURE IXTORIOA

En Mars 1971 A Anglet, M. Bernard MENDISCO se retire du
Conseil Municipal alors qu'y entre Raymond LASQUIBAR.
Tous deux décident de lancer "une animation basque sur Anglet"

Un groupe se réunit, contacte les familles basques
( recensées par les diverses paroisses) et le mouvement est donné.

Pendant 6 ans, sans structures administratives, sans budget, mais
débordants d'idées et de générosité, hommes et femmes formant
une solide équipe montent des cours de langue (au début Bernard
Mendisco, bénévolement, assure les divers niveaux, l, 1et 2, ,2,3..)
des fêtes populaires ( au fronton de la Trinité) des Kantaldi
(salle Parthayre ; Maïte Idirin, Etchamendy et Larralde,Peio eta
Pantxoa, le Groupe Guk…), des conférences (Jean Haritschelhar
la première, Eugène Goyheneche, le Chanoine Lafitte,...) des
Tournois de Mus, et des messes à St Léon suivies de rencontres-
buffet à la Salle des Fêtes.Le groupe s'est donné le nom de "ANGELUKO
ESKUALDUNAK" et se finance en faisant tourner un béret dans
la salle lors des rencontres.

Bien vite une équipe d'enseignants entoure M. MENDISCO et,
aprés avoir essayé d'intégrer l'A.F.P., association angloye des
cours de langue, nous nous dotons de statuts et prenons le nom
officiel d'ANGELUKO IKASLEAK.

Trahi par sa santé, M. MENDISCO?, premier président-fondateur,
doit d'abord alléger, puis cesser ses trop nombreuses activités au
sein de l'Association et passe la présidence à Daniel ETCHETO,
un de ses élèves ( 1979). M. MENDISCO reprendra son
enseignement. Pour cause de mutation professionnelle Daniel
ETCHETO laissera la présidence à Raymond Lasquibar qui la
conservera jusqu'en 2001.

L'association vivote, n'assure que les cours de langue basque à une
équipe de 50 élèves environ.

Marc LARRAMENDY accepte de prendre la présidence pour 2
ans. Il re-dynamise son monde, fait connaître la qualité du travail
fourni... et porte le nombre d'élèves à 143 . Aussitôt est relancée
l'activité de randonnées en montagne.Il passe le flambeau à Pierre MESTROT, en 2003, et a déjà bien
structuré notre association. Pierre MESTROT en deux ans
organise méthodiquement notre fonctionnement : Qualité de
l'enseignement, rôle des formateurs, méthode utilisée, suivi
pédagogique, statuts salarial et social de chacun, ratios budgétaires
et, s'il travaille beaucoup et fait travailler son bureau, le 14 /09/05
il laisse à Jean François HARRIET, notre jeune nouveau
président, une association débordante de vitalité, qu'Alain
ARBOUET s'efforce, de présenter le mieux possible sur ce site.

En 2018 Paul DELASSUS devient notre nouveau Président,
il est assisté d'Olivier MESNARD vice-président.
Tous deux continuent à animer vigoureusement l'Association.

En 2020 Robert Bidart devient notre nouveau Président,
il est assisté d'Annie SAFFROY vice-présidente.
Tous deux continuent à animer avec efficacité l'Association.

1971ko Martxoan. - Angelun - Beñat MENDISCO Jaunak uzten
du herriko kontseilua Erramun Lasquibar han sartzen delarik.
Biek erabakitzen dute Eskual aremanak Angelun antolatzea.

Talde bat elgarratzen da eskual etxaldeekin ( parrokiek
errendatuak) hitz hartzen du eta mugimendua abiatzen da.

Sei urte denboran, administratiko egiterik gabe, aure-konturik
gabe, bainan gogo eta bihotz berro-berroak, emazte eta gizonak
talde azkar batean bildurik, sortarazten dituzte : eskuarazko
kurtsoak. Hastapenean, urririk,Beñat Mendiscok mail guziak
emaiten ditu.(1a, gero 1ª ta 2a, gero 1,2 eta 3a). Antolatzen
dituzte ere bai : bestak (Trinitateko plazan), Kantaldiak (Parthayre
gelan: Maïte Idirin, Etxamendi eta Larralde,Peio eta Pantxoa,
Guk Taldea..), Mintzaldiak (Jean Haritschelar jauna lehena,
gero Eugène Goyhenèche jauna, Lafitte Kalonjea, Iribarne
Jauna...), Mus xapelketak, eta mezak San Leoneko elizan,..eta
mezatik landa, herriko bestako gelan: krakadak mahain aberats
baten inguruan.

"ANGELUKO ESKUALDUNAK" Taldeak hartzen du izen
hori.Beharrezko sosak aise biltzen dira kapelu batez jende erdian
bilkurretan itzularraziz.

Lastera- lastera erakasleen talde bat Mendisco Jauna laguntzen du.
" Association Pour la Formation Permanente "rekin (Angeluko
erdaldun izkuntzeen erakasleko elkartea) zonbeit ilabetez lan egin
eta " ANGELUKO IKASLEAK " elkartea sortzen da, arras
askatua, bere legezko estatutuekin.

Eritasunarengatik MENDISCO Jaunak, lehenbiziko lehendakari-
eraikitzailea, bere lana ttipitu behar du eta gero utzi. Anartean
ETCHETO Jaunak ( haren ikasleetarik batek) hartzen du
lehendakariko karga..... utziko duela lanarengatik Erramun
Lasquibari 2001a -artio.


Gure elkartia bizi da,poliki,poliki, eskuara ikasaraztean 50
ikasleentzat gutti gora behera.

2001An Marc LARRAMENDY Jauna lehendakari hautatua da, bi
urteentzat. Berriz pizten ditu talde guziaren indarrak,
ezagutarazten ditu lan eginaren dohainak, eta laster 143 ikasle
ditugu, erakasle multxo batekin. Bai eta ere berriz pizten dira
mendigoizaleko ibilaldiak.

2003an Pierre MESTROT jaunari uzten du lehendakariaren aulkia.
Jadanik gure elkartasuna ongi sailkatua da. Bi urtez buruan Pierre
MESTROTek ximenki sailkatzen du gure lana : erakaskuntzaren
dohaina, erakasleen ofizioa, irakasbide erabili, erakasbideko
jarraikitzea, bakotxaren gizarteko eta lansariko neurria,
xahupideen mugak, eta nahiz lan ainitz egiten duen... ainitz
emaiten du bertzeeri. 2005Ko irailaren 14an uzten du Jean
François HARRIET Jaunari, gure gazte lehendakari berriari
elkartasun bat bizi bizia, Alain ARBOUETek gune huntan
aurkespen duela ahal bezain ontsa.

2018an Paul DELASSUS bilakatzen da gure Lehendakari berria,
eta Olivier MESNARD lehendakari orde.
Biak jarraikitzen dira gure elkartea suharki biziaraztea.

2020an Robert Bidart bilakatzen da gure Lehendakari berria,
eta Annie SAFFROY lehendakari orde.
Biak jarraikitzen dira gure elkartea eraginkortasunez biziaraztea.Année / Urte Président /Lehendakari Vice-président / Lehendakari orde
2022 Robert Bidart Annie SAFFROY
2021 Robert Bidart Annie SAFFROY
2020 Paul DELASSUS (jusqu'au 10 juin 2020) Robert BIDART (président à partir du 10 juin 2020)
2019 Paul DELASSUS Olivier MESNARD
2018 Paul DELASSUS Olivier MESNARD
2017 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2016 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2015 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2014 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2013 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2012 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2011 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2010 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2009 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2008 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2007 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2006 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2005 Jean François HARRIET Alain ARBOUET
2004 Pierre MESTROT Alain ARBOUET
2003 Pierre MESTROT Alain ARBOUET
2002 Marc LARRAMENDY
2001 Marc LARRAMENDY
2000 Raymond LASQUIBAR
1999 Raymond LASQUIBAR
1998 Raymond LASQUIBAR
1997 Raymond LASQUIBAR
1996 Raymond LASQUIBAR
1995 Raymond LASQUIBAR
1994 Raymond LASQUIBAR
1993 Raymond LASQUIBAR
1992 Raymond LASQUIBAR
1991 Raymond LASQUIBAR
1990 Raymond LASQUIBAR
1989 Raymond LASQUIBAR
1988 Raymond LASQUIBAR
1987 Raymond LASQUIBAR
1986 Raymond LASQUIBAR
1985 Raymond LASQUIBAR
1984 Raymond LASQUIBAR
1983 Raymond LASQUIBAR
1982 Raymond LASQUIBAR
1981 Raymond LASQUIBAR
1980 Daniel ETCHETO
1979 Daniel ETCHETO
1978 Bernard MENDISCO
1977 Bernard MENDISCO