Cours de basque de M. Iribarne 97/98


   Avertissement  


  

 Année 1997-98 :


-->
Lehenbiziko erakaspena Bigarren erakaspena Hirugarren erakaspena Laugarren erakaspena Bostgarren erakaspena
Seigarren erakaspena Zazpigarren erakaspena Zortzigarren erakaspena Bederatzigarren erakaspena Hamargarren erakaspena
Hamekagarren erakaspena Hamabigarren erakaspena Hamahirugarren erakaspena Hamalaugarren erakaspena Hamabostgarren erakaspena
Hamaseigarren erakaspena Hamazazpigarren erakaspena Hemezortzigarren erakaspena Hemeretzigarren erakaspena Hogoigarren erakaspena
Hogoitabatgarren erakaspena Hogoitabigarren erakaspena Hogoitahirugarren erakaspena Hogoitalaugarren erakaspena Hogoitabostgarren erakaspena
Hogoitaseigarren erakaspena