CHANSONS ANGELUKO IKASLEAK :

Angeluko


Euskaraz En français

KANTUZ Jose Mendiague (1845-1937)
             AlexandreLesbordes (1912-1969)


Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi
kantuz igortzen ditut nik penak ihesi
kantuz izan dudano zerbait irabazi
kantuz gostura ditut guziak iretsi
kantuz ez duta beraz hiltzea merezi?

Kantuz iragan ditut gau eta egunak
kantuz ekarri ditut griñak eta lanak
kantuz biltzen nituen aldeko lagunak
kantuz eman dauzkate, obra gabe, famak
kantuz hartuko nahia zeruko Jaun onak.

Kantuz eman izan tut, zenbeiten berriak,
Kantuz gustatu izan zait erraitea egiak,
Kantuz eman baditut ainitzi afruntuiak,
Kantuz barka ditzaten ene bekatuiak,
Kantuz egiten ditut nik penitentziak.

Kantuz eginez geroz, mundura sortzia,
Kantuz e(g)in beharko dut ene ustez hiltzia
Kantuz emaiten badaut Jeinkoak grazia,
Kantuz idokiko daut San Pedrok atia,
Kantuz egin dezadan, Zeruan sartzia.

Kantuz ehortz nezaten, hiltzen naizenian,
Kantuz ene lagunek harturik airian,
Kantuz ariko dira ni lurrean sartzian,
Kantu frango utziko diotet munduian,
Kantu egin dezaten nitaz oroitzian.

EN CHANTANT Jose Mendiague (1845-1937)
             AlexandreLesbordes (1912-1969)


Je suis né en chantant et je veux vivre en chantant,
J’évacue mes peines en chantant
Je chante quand je réussis,
C'est en chantant que j'ai tout supporté,
Celui qui me ressemble mérite, comme moi, de mourir en chantant.

J’ai chanté jours et nuits,
J’ai souvent travaillé en chantant,
Je me suis fait des copains en chantant,
C'est en chantant que l'on m'a attribué ma notoriété,
Le Bon Dieu me prendra certainement en chantant.

J'ai donné les nouvelles de certains en chantant,
J'ai apprécié de dire des vérités en chantant,
Si j'ai fait beaucoup d'affronts en chantant,
Qu'ils me pardonnent mes péchés en chantant,
Car je fais mes pénitences en chantant.

Je suis venu au monde en chantant,
Je mourrai certainement aussi en chantant,
Le Bon Dieu me donnera la grâce en chantant,
Saint-Pierre m'ouvrira la porte en chantant,
Afin que je puisse entrer au ciel en chantant.

Le jour de ma mort, qu'on m'enterre en chantant,
Mes amis m'élèveront en chantant,
Ils chanteront aussi en me mettant sous terre,
Je laisserai beaucoup de chansons au monde entier,
Pour que tout le monde chante à son tour, en pensant à moi

Josè Mendiague pastorala
ARROKIAGAN 2012ko üztailaren 29an
eta agorrilaren 5ean