CHANSONS ANGELUKO IKASLEAK :

Angeluko
Euskaraz En français

IKUSTEN DUZU GOIZEAN (J.B. Elizanburu)


1
Ikusten duzu goizean,
Argia hasten denean,
Menditto baten gainean,
Etxe ttipitto aintzin xuri bat,
Lau haitzondoren erdian,
Xakur xuri bat atean,
Ituriño bat aldean:
Han bizi naiz ni bakean.

2
Nahiz ez den gaztelua,
Maite dut nik sor-lekua,
Aiten aitek hautatua.
Etxetik kanpo zait iduritzen
Nonbeit naizela galdua,
Nola han bainaiz sortua,
Han utziko dut mundua,
Galtzen ez badut zentzua.

3
Etxean ditut nereak,
Akilo, aitzur, goldeak;
Uztarri eta hedeak;
Jazko bihiez, ditut oraino
Zoko guziak beteak:
Nola iragan urteak
Emaiten badu bertzeak
Ez gaitu hilen goseak.

4
Landako hirur behiak,
Esnez hanpatu ditiak,
Ahatxe eta ergiak,
Bi idi handi, kopeta zuri,
Bizkar beltz, adar handiak,
Zikiro, bildots guriak,
Ahuntzak eta ardiak,
Nereak dira guziak.

5
Ez da munduan gizonik,
Erregerik ez printzerik,
Ni bezein urusa denik;
Badut andrea, badut semea,
Badut alaba ere nik;
Osasun ona batetik,
Ontasun aski bertzetik;
Zer behar dut gehiago nik?

6
Goizean hasiz lanean,
Arratsa heldu denean,
Nagusi naiz mahainean;
Giristino bat ona dut hartu:
Nik emaztea hartzean;
Ez du mehe egunean
Sartuko uste gabean
Xingar hezurrik eltzean.

7
Piarres ene semea,
Nahiz oraino gaztea,
Da mutiko bat ernea;
Goizean goizik bazken erdira
Badarama artaldea;
Segituz ene bidea,
Nola baitu egitea,
Ez du galduko etxea.

8
Ene alaba Kattalin,
Bere hameka urtekin,
Ongi doa amarekin;
Begiak ditu, amak bezala,
Zeru zola bezin urdin;
Uste dut denborarekin,
Oraiko itxurarekin,
Andre on bat dion egin.

9
Ez dugu behar lurrean,
Ongi bizirik etxean,
Utziz laguna gosean;
Ez du beharrak sekulan jotzen
Gure etxeko atean,
Non ez duen mahainean,
Otruntza ordu denean.
Leku bat gure aldean.

10
Ene andrea Maria,
Ez da andre bat handia
Bainan emazte garbia;
Irri batentzat badut etxean
Nik behar dudan guzia:
Gald'egiten dut grazia,
Dudan bezala hasia,
Akabatzeko bizia.

ELIZANBURU

VOUS VOYEZ LE MATIN (J.B. Elizanburu)


1
Vous voyez le matin,
Quand le jour se lève,
Au sommet d'une colline,
Une maisonnette à façade blanche
Au milieu de quatre grands chênes,
Un chien blanc à la porte,
Une petite fontaine à côté :
Là je vis en paix.

2
Bien que ce ne soit pas le château,
J'aime mon lieu de naissance
Choisi par mes ancêtres :
Hors de la maison, il me semble
Que je suis perdu quelque part :
Comme je suis né là,
c'est là que je mourrai,
Si je ne perds pas la raison.

3
A la maison, je possède
aiguillons, pioches, charrues,
jougs et courroies.
J'ai encore des grains de l'an dernier,
Tous les coins en sont remplis :
Si, l'année qui vient,
donne autant que la précédente,
nous ne mourrons pas de fain.

4
Trois vaches pour le champ,
les mamelles gonflées de lait,
veaux et bouvillons,
deux grands bœufs, front blanc,
dos noir, grandes cornes ;
moutons, tendres agneaux,
des chèvres et des brebis,
tous m'appartiennent.

5
Il n'y a pas dans le monde d'homme,
ni roi, ni prince,
qui soit aussi heureux que moi :
j'ai une femme, j'ai un fils
j'ai aussi une fille.
bonne santé d'une part,
assez de fortune d'autre part,
que me faut-il de plus ?

6
De bonne heure au travail,
quand arrive le soir,
je suis le maître à table :
j'ai pris une bonne chrétienne
en prenant femme :
ce n'est pas elle qui, un jour maigre,
mettra par inadvertance
un os de jambon dans la marmite.

7
Mon fils Piarres,
Bien qu'encore jeune,
est un garçon éveillé ;
de bon matin aux pâturages,
il conduit le troupeau.
En suivant ma voie,
comme il semble le faire,
il ne perdra pas la maison.

8
Ma fille Kattalin,
avec ses onze ans,
s'entend bien avec sa mère :
Elle a, comme elle, les yeux
bleus comme le fond du ciel,
je crois qu'avec le temps,
d'après [son] allure actuelle,
elle fera une bonne maîtresse de maison.

9
Nous ne devons pas sur terre,
vivant bien chez nous,
laisser l'ami dans la faim :
Le nécessiteux ne frappe jamais
à notre porte,
à moins qu'il y ait à table,
à l'heure du repas,
une place entre nous.

10
Ma femme Maria
n'est pas une grande dame,
mais une femme pure :
Pour un baiser, j'ai chez moi
tout ce dont j'ai besoin.
Je demande la grâce
comme je l'ai commencée
de finir ma vie.

ELIZANBURU