CHANSONS ANGELUKO IKASLEAK :

Angeluko
Euskaraz En français

URTE BATEZ
(Agustin Larra)


Urte batez maite bat izan dut nik
Urte bat betetzen du egun hunetan
Oroitzen naiz nola zure besoetan
Lokartzen nintzan
Fidatu ta bihotza eskainirik.

Oroimen hon hasi nahi nuke garai
Nahi nuke bai samintasunez mozkortu,
Nahi zinduzket adimenduikan kendu
Eta alferrik
Mozkortzean gehiago oroitzen naiz.

Denbora hori ez litaike bihurtu
Maitasuna zuk urrez ordaindu nauzu
Ta bihotza nahi gabez bete didazu
Esker gabe
Norbaitek berdin ordainduko zaitu.

Zure epaile denbora da izango
Nahiz eduki daukazun edertasuna
Gaur izanik, maite asko aituzuna
Begira gero,
Ez ote zaituen nihork maitatuko.

PENDANT UN AN
(Agustin Larra)


Pendant un an, j’ai été amoureux,
cela fait un an ces jours-ci.
Je me souviens comment dans tes bras
je m'endormais,
confiant et t'offrant mon cœur.

Je voudrais me souvenir à temps.
Je voudrais me saouler d'amertume,
je voudrais t'effacer de ma conscience.
Mais en vain.
En me saoulant, je me souviens encore plus de toi.

Ce temps-là ne peut revenir,
ton amour tu me l'as fait chèrement payer,
et tu as rempli mon cœur de malheur.
Ingrate,
quelqu'un à son tour te le rendra.

Le temps sera ton juge
même si tu conserves ta beauté.
Parmi tous ceux qui t’aiment aujourd'hui,
Ne t’étonne pas si après,
personne ne t’aime plus !