AI


CHANSONS ANGELUKO IKASLEAK :Angeluko

MAITE
Pablo Sorozabal (1897-1988)Gauak zabaltzen ditun
Izarren bidetan,
Zure irudi maitea
Dator ametsean.

Egunak galtzen ditu
Izar eta ametsak;
Hala ondatzen nau ni
Zu nerekin ezak.

Maite, eguzki eder,
Eguerdi beteko argia
Neke-miñen artean
Nere zorion iturria.

Noizbait illuntzen bada
Nigan zure irudi eztia,
Kontu egizu, maite,
Galdu dedala nik bizia.
(bis)

Maite !... Maite !!... Maite !!!…