AI


CHANSONS ANGELUKO IKASLEAK :Angeluko

Zapata Txuriak (R. M. Azkue ; Javier Busto (1949))


Zapata txuriak paperez
euria danean bat ere ez.
Nagusi Jauna
esan zaiguzu asiko gera edo ez.

Erregeak datoz presaz Belena,
guk bila ditzagun al dan leena.

Atari ondora eldu gera,
sartu gaitezen barrena,
etxe onetan esperantza det
agirandorik onena.

Erregeak datoz presaz Belena,
guk bila ditzagun al dan leena.